PrestoDaycare logo 250
Stacks Image 637
Dokumentation stjäl tid

En dag hade förskolan besök av en clown. 22 små barn tittade förundrat på clownens konster. Det var en annorlunda dag på förskolan, och sådana vill man såklart dokumentera.
En av pedagogerna tog ett par bilder på clownen och barnen, och när clownen gått gick hon in på kontoret för att skriva en kort text om vad som hänt. Hon kopplade aktiviteten till mål i läroplanen, uppdaterade bloggen och skrev ut 22 likadana sidor på färgskrivaren för att sätta in i barnens pärmar.
Aktiviteten tog en halvtimma, dokumentationen drygt en timma. Är det verkligen ok?

Närvaro, information, kommunkation
PrestoDaycare (”Presto”) är ett verktyg som tagits fram med det enkla syftet med effektivisera och förenkla förskolans vardag.
I Presto dokumenteras blixtsnabbt barnens närvaro och händelser av alla slag under dagen. Presto kopplar noteringar till förskolans mål, t ex läroplanen, och förbereder automatiskt kommande föräldramöten.
Presto ger sekundsnabbt värdefull information om planerade aktiviteter, kontaktuppgifter till föräldrar, scheman och mycket, mycket mer.

Stacks Image 591

För iPad, smartphones och dator
På de allra flesta förskolor finns redan en eller flera iPads.
Förskolepersonalens verktyg är därför iPad-appen PrestoPAD där de sköter det dagliga aktivitets-, informations- och kommunikationsflödet såväl internt på förskolan som i kontakten med föräldrarna.
För utomhusaktiviteter eller då man av annan anledning inte vill ha med sig en iPad finns PrestoGO för smartphone med de flesta funktioner som finns i PrestoPAD.
Förskolechef eller motsvarande har tillgång till inställningar, statistik och fördjupning via PrestoADMIN, ett webgränssnitt som nås från vilken internetansluten Mac eller PC som helst.

Kommunikation
Många förskolor vill förbättra kommunikationen mellan hem och förskola. Presto gör detta utan att stjäla tid, och förbättrar samtidigt kommunikationen mellan personal.
Det som dokumenteras och som berör verksamheten blir tillgängligt för föräldrar via en föräldra-app, PrestoHOME. Appen är kostnadsfri för föräldrarna som laddar ned denna till sina smartphones (iPhone/Android) och får tillgång till information som t.ex. kalender, schema och händelser samt specifik information kring sitt barn.

Se filmen om Fingra (=Presto) här

Enkelhet
Det är både roligt och busenkelt att använda Presto. Systemet integreras snabbt i verksamheten och eftersom ett grundkriterium vid utvecklingen har varit enkelhet på samtliga plan krävs endast en kort introduktionsutbildning.

Stacks Image 599

Effektivitet
Personalen utför pedagogisk dokumentation och kommunikation samtidigt. Tid som läggs på rutinadministration som t.ex. närvarohantering förkortas avsevärt. Med Presto blir det
verkligen mer tid till barnen.

Stacks Image 578

Vill ni också ha mer tid till barnen?
Papper är inte längre världens bästa verktyg för helhetsgrepp, kommunikation och statistik. Risken för dubbeljobb är dessutom stor om allt du skrivit ändå måste knappas in i en dator. Presto är en specialutvecklad lösning för förskolor som ger bra helhetsbild och mer tid över för barnen.
Vill ni ha mer tid till barnen så
--> kontakta oss idag


Anm.
Presto hette tidigare Fingra!