Janssondatas företagscenter


Stacks Image 5020

På Drottninggatan 62, några trappor upp från vår butik, finns våra företags- och skolspecialister. Dessa kan hjälpa dig och ditt företag eller skola med ett brett urval IT-produkter och tjänster, t ex:

• Mac, iPad och iPhone

• Finansiering, försäkring och garanti Mer info…

• Smarta möbler från zioxi Mer info…

• Tillbehör

• Nätverk Mer info…

• Server

• Backup Mer info…

• Telefoni och telefonväxel Mer info…

• Ekonomisystem från Hansaworld Mer info…

• Mjukvaror och licenser från t ex Microsoft, Adobe, Cisco, Claris/Filemaker och Kerio


Våra företagssäljare tillhandahåller och förmedlar också företagsspecifika tjänster, t ex:

• Förstudier

• Dokumentation

• Riskanalys

• Inventering

• Projektledning

• Utbildning

• Volymhantering av Mac, iPad, iPhone; MDM och DEP Mer info…

• Specialistkompetens inom skolutveckling, IKT och pedagogik Mer info…


För mer info kontakta någon av våra företagssäljare på tel 042-324030 (välj 1) eller skicka ett mail -->