Hustekniker


Stacks Image 5768

Någon av våra experter; Björn, Johannes eller Rasmus kan regelbundet besöka ditt företag för att genomföra rutinmässiga kontroller och planerad service.

Med ett Husteknikeravtal vet både du och dina kollegor när ni nästa gång kommer att träffa någon av Janssondatas tekniker. På så vis kan service av icke akut karaktär planeras bättre.


Regelbundet kontrolleras viktiga rutiner såsom daglig backup, antivirus, status på servrar och lagring etc.


Resultatet blir en stabilare drift, färre akuta utryckningar, färre fel på utrustning och system och därigenom lägre driftskostnad. I kombination med Top Support och AppleCare ger ett Husteknikeravtal er den bästa och snabbaste service vi kan erbjuda. Trots alla fördelar är ett Husteknikeravtal inte dyrare än vår normala timdebitering.


Kontakta en säljare för offert på Janssondata Husteknikeravtal anpassat efter ditt företags behov.