IT i skolanIT har positiv inverkan på elevernas lärande!

Att datorer som används på rätt sätt i skolan kan bidra till ökad trivsel, förbättrad inlärning och högre måluppfyllelse visas i ett flertal studier som bl a Skolverket hänvisar till.

Janssondata har lång erfarenhet av IT i skolan, vilket garanterar våra skolkunder kompetens inom utbildningsområdet.Stacks Image 141
Förutsättningarna för ett pedagogiskt lyckat användande av datorer i skolan är t ex:
• Relevant teknisk och pedagogisk utbildning av skolledning och pedagoger
• En krångelfri datormiljö med få avbrott och minimal support
Vi kan erbjuda detta och mer i form av
• En heltäckande idé om allt från rätt pedagogisk utbildning till försäkring och finansiering
• Utbildning för pedagoger och skolledare
• Macdatorer och iPads som är erkänt säkra, lättanvända och robusta.
• En gedigen serviceorganisation med egen verkstad, tekniker och konsulter

Vill du ha information om datorn i skolan så kontakta:
Magnus Johansson
042-324031
magnus@janssondata.se