Certfierade Apple-konsulter


Stacks Image 5020

Janssondatas erfarna och certifierade*) IT-konsulter arbetar till största del ute hos våra företagskunder med både nyinstallation och löpande underhåll av de system och lösningar vi levererar.

Vår personal ser till att Mac, iPhone och iPad fungerar som det är tänkt i ditt företag eller på din skola.

Vi kan hjälpa till med lösningar inom exempelvis Mac OS, iOS, nätverk, wi-fi, fil-, epost- och ftp-server samt ekonomisystem.

Våra konsulter vidareutbildas och certifieras fortlöpande för att kunna erbjuda trygga, moderna och effektiva lösningar.

Med hjälp av externa konsulter hanterar vi också frågor som exempelvis Windows, webdesign, programutveckling, databashantering, arbetsflöden samt färghantering för att bara nämna några områden.

Det går att boka konsulterna för både enstaka eller schemalagda och återkommande insatser.

För mer info kontakta vårt företagscenter på tel 042-324030 (välj 1) eller skicka ett mail -->


*) Apple, Microsoft, Cisco m fl